Tariffkonferanse offentlig sektor gjennomføres i Tromsø i dag, 2. februar og i morgen torsdag. 

Deltakerne kommer fra hele landet og skal diskutere hvilke krav som Dnmf skal fremme i vårens hovedtariffoppgjør.

Det skal velges nytt forhandlingsutvalg. Det gjennomføres i morgen torsdag.

Fra administrasjonen deltar områdeansvarlige Rune Johnsrud og Svein Roger Mandal. Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson deltar også, og innledet konferansen i formiddag.