Les om satsingen her

Dnmf mener Norge som havnasjon skal leve av verdiene fra havet i overskuelig fremtid, og konsekvenser havvindområdene og installasjonene har på det marine miljø og de som høster av dette må konsekvens utredes og en helhetlig forskning på alle miljøkonsekvenser må være på plass før utbyggingen starter. 

Likeså må helse, miljø og sikkerhet regler lages og implementeres, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og dokumenterte klimaeffekt dokumenters – både nasjonalt og globalt dokumenters - før iverksettelse.

Dnmf deltar i arbeidet med HMS regelverket i denne nye næringen, i et nært og realistisk samarbeid med våre medlemmer som høster og har sitt arbeid på havet og kan således ikke ta stilling til politiske visjoner om vind energiproduksjon til havs er rette tiltak så lenge de totale konsekvensene ikke kan fremlegges.