Det ble den 18. og 19. november avholdt rettsmekling i Stavanger tingrett i søksmål om utbetaling av bonus fra Songa Offshore. Det var påmeldt 140 saksøkere i søksmålet, fra DSO, IE og SAFE. Motparten var Transocean Offshore, som har overtatt arbeidsgiveransvaret for alle saksøkerne etter virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2019 fra Songa Offshore. Kravet fra saksøkerne var i utgangspunktet utbetaling av bonus for årene 2015-2018. I tillegg var det krevet fastsatt av retten at saksøkerne hadde rett til en bonusordning i fremtiden. Det var totalt 140 saksøkere fra organisasjonene DSO, IE og SAFE. Hver av organisasjonene IE, SAFE og DSO var representert med en tillitsvalgt og en advokat.  Advokat Anders Hansson førte saken på vegne av DSO. 

Det ble dag 2 i meklingen inngått forliksavtale i saken med Transocean Offshore (North Sea) ltd. Innholdet i forliket er konfidensielt, og DSO er fornøyd med løsningen i saken. 
Det var DSO som i sin tid først tok initiativ til å forfølge saken, og sendte søksmålsvarsel. Mens de to andre forbundene IE og SAFE deretter tok opp hansken og fulgte etter.