I denne rettsaken skal det avgjøres om de som var ansatt har krav på bonus basert på driftsresultatene i 2017 og 2018, i tråd med tidligere praksis.

Bonusen er avtalefestet, men er avhengig av en bestemt beregningsmåte.

Bedriften er ikke enig i at denne beregningsmåten er bindende og fører til en klar plikt til å utbetale bonus.

I tidligere rettsavgjørelser i tingrett og lagmannsrett er bonuskrav for 2015 og 2016 blitt ansett foreldet.

I forbindelse med rettssaken holdes det rettsmekling 18. og 19. november mellom partene, etter fullmakt fra representanter for saksøkerne. Dette gir en anledning for partene til å forlike saken uten rettssak. Normalt fortsetter rettssaken, som altså er berammet til 6. desember.