Dnmf har forhandlet med Samfunnsbedriftene om mellomoppgjøret 2023 for Energiavtale ll.

Forhandlingssjef, Rune Johnsrud, sier at resultate ble dette:

Til protokollen:
Forhandlingene lokalt for 2023 skjer i samsvar med bestemmelsene i § 3. Se spesielt § 3-4, 1. ledd.

Partene er enige om at seniorpolitikk er et område som må tillegges økt fokus. Seniorpolitikk vil være en naturlig del av arbeidet i Samarbeidsforumet som er etablert i forbindelse med kompetansesituasjonen i energibransjen (2022). Forumet skal legge til grunn de erfaringer som er gjort i forbindelse med relevante fagseminarer avholdt i regi av Samfunnsbedriftene. Samarbeidsforumet inviteres til å foreslå seniorpolitiske tiltak.

Frist for godkjenning:
Partene har frist til 20. juni 2023 med å godkjenne forhandlingsresultatet.

I Energiavtale l, ble resultatet et generelt tillegg på kr. 27.000,- til alle. Minstelønnssatser endres tilsvarende.
Det var også noen endringer på UB-tilleggene.