Den totale rammen for lønnsoppgjøret ble på 5,4 prosent.

Fagarbeid/tilsvarende fagarbeiderstillinger gis et tillegg på
0–10 år på kr. 26.300,-.  
16 års trinn får kr. 27.000,-
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning gis et tillegg gis samme tillegget.

Lektor med tilleggsutdannelse gis et tillegg på
0 – 4 års trinnet på kr. 29.300,-.
6 år kr. 29.700,-.
8 år på kr. 35.000,-.
10 år på kr. 40.000,-  
16 års trinn på kr. 43.000,-.

Det norske maskinistforbund kan se seg fornøyd med resultatet i årets mellomoppgjør.
Det er første gangen på mange år, at lønnsoppgjøret ikke går til mekling.

Vedlegg til protokollen ligger vedlagt.

Oslo kommune har tatt pause frem til kl. 10.00 i morgen søndag.

Forhandlingssjef i Dnmf Rune Johnsrud og  forhandlingssjef i Unio Klemet Rønning-Aaby.

Forhandlingssjef i Dnmf Rune Johnsrud og  forhandlingssjef i Unio Klemet Rønning-Aaby under oppstarten av forhandlingene på torsdag.