Onsdag 2. februar ble det arrangert medlemsmøte på brannstasjonen i Tromsø. I desember 2021 vedtok Tromsø kommune økonomiske kutt som medførte at beredskapen i Tromsø brann og redning blir vesentlig redusert og at redningsdykkertjenesten i Tromsø kommune blir lagt ned. 

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson informerte medlemmene om hva Dnmf nå gjør med denne saken. Og det var en god dialog med medlemmene om hva som er sakens kjerne. Dnmf mener kommunestyrevedtaket er galt. 

- Tromsø kommune har med dette foretatt to beslutninger som får betydelige konsekvenser for arbeidsfolk, brannfolkenes liv og helse, samfunnssikkerheten som også påvirker den maritime næringens behov for brann og redningsberedskap nå og i fremtiden, sier administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson.

- Den nåværende og fremtidens økte aktivitet i maritim næring i nordområdene, gjør at beredskapen må bygges opp. Ikke bygges ned. sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund.
  
Dnmf har mottatt bred støtte fra flere aktører i forbindelse med denne saken, blant annet; Maritimt Forum, Martimt Forum Nord, NHO Sjøfart, Hurtigruten, seksjonsoverlege ved luftambulanseavdeling og klinikkoverlege, ved akuttmedisinsk klinikk UNN. 

Dnmf jobber nå tett sammen med medlemmene i Tromsø brann og redning i denne saken.

Lasse Westby, som sitter i forbundsstyret, og også er leder av Brannforum, tok i sitt innlegg opp spseilet spørsmål knyttet til pensjon, og det arbeidet som Dnmf gjør inn mot Unio og myndighetene på dette området.