Tariffkonferansen i Tromsø tok opp både forrige oppgjør, og utsiktene for vårens oppgjør. Etter en grundig gjennomgang av prosessene og resultatene fra forrige oppgjør, ble en enig om krav og retning på arbeidet til forhandlingsutvalget de neste to årene.

Forhandlingsutvalget som ble valgt på tariffkonferansen i Tromsø 2. og 3. februar.

Lasse Westby, leder
Bergen brann, KS

Kjell Hauso, nestleder
Longyearbyen lokalstyre, KS

Espen Andre Møller, styremedlem
BIR, Samfunnsbedriftene

Andre Kazinci, styremedlem
Frevar, KS

Thomas Aubell, styremedlem
Bekkelaget renseanlegg, Oslo kommune

Lars Arne Gjøringbø, styremedlem
Helse Møre og Romsdal, Spekter

Stian Frislie, vara
Porsgrunn brann, Samfunnsbedriftene

Lars Albert, vara
Bergen Brann, KS

Tariffutvalg

Forhandlingsutvalget: fra venstre, Lasse Westby, leder; Stian Frislie, vara; Lars Albert, vara; Andre Kazinci, styremedlem; Espen Andre Møller, styremedlem; Thomas Aubell, styremedlem. Kjell Hauso og Lars Arne Gjøringbø hadde ikke anledning til å møte på konferansen.