26. januar 2021 hadde DSO sentral forhandling med NR om det er adgang for arbeidsgiver på sokkelen til å pålegge de ansatte karantenevilkår for de siste ti dager før oppholdsperioden på innretningen.

Arbeidsgiveren anbefalte å følge myndighetenes opplegg for hjemmekarantene for alle ansatte om bord, før hver eneste oppholdsperiode, selv der myndighetene ikke hadde innført påbud om hjemmekarantene.

Bakgrunnen for anbefalingen er den pågående Covid 19-epidemien. Anbefalingen ble supplert med en plikt til å fylle ut en egenerklæring på om vilkårene var fulgt. DSO mener at dette ikke er innenfor arbeidsgivers styringsrett.

DSO anser at det er viktig at grensene for styringsretten inn mot de ansattes fritid markeres på denne måten.