Landlov ved havneopphold er en rett sjøfolk har hatt til alle tider. Det har ikke vært regnet for god skikk å nekte landlov dersom skipets forhold ikke gjorde det nødvendig.

For å demme opp for unødvendig nekt, ble det allerede i sjømannsloven av 1953 innført en godtgjøring for sjøfolk som ble nektet landlov dersom skipets forhold ikke var grunnen til nektingen. Dette ble utvidet i sjømannsloven av 1975, godtgjørelsen skulle gis uansett grunn for nektingen.

Skipsarbeidsloven har gitt en definitiv rett til landlov bortsett fra når skipets forhold gjør nekt nødvendig, og ved slik nekt gis det godtgjøring. Vi har sett at mange arbeidsgivere nekter landlov nå, men betaler ikke ut godtgjøring.

I de tilfellene der dette ikke dekkes av fastlønnsavtale tar Dnmf opp saken lokalt og sentralt. Vi hadde 27. januar 2021 en sentral forhandling med NR, der vi betonte alvoret ved retten til landlov. I den konkrete saken holdt NR fast ved at den aktuelle fastlønnsavtalen omfatter godtgjørelsen.