Næringsområdet DSO i Dnmf ledes av Trond Borg, med Thomas Vestre Slotsvik som hans vara.

Leder og nestleder ble valgt på landsmøtet i Tromsø 6.-7. september. Øvrige medlemmer i næringsområdestyrene velges medlemmene innen det enkelte næringsområde i egne valg. Disse valgene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon:

Trond Borg

Leder

trondborg1@dnmf.no

91538216

Tomas Vestre Slotsvik

Nestleder

tvslots@dnmf.no

97709352


Ole Christian Synnes

Styremedlem


ocsynnes@mimer.no

99162350

Kaare Paulsen

Styremedlem

ksp@bospower.com

92627379

Roger Skåtøy Styremedlem


rskaatoey@gmail.com

41209751
Fridtjof Winther Styremedlem


fridtjofwinther@gmail.com

99228769
Trond Kommedal Vara
kommisen@hotmail.com
 
40164981
Vidar Haltbakk Vara
vidarhaltbakk@hotmail.com  
 
93287814