Leder av næringsområdet NHO sjøfart er Julie Bøe, og hennes nestleder er Jan Roger Guldberg.

Kontaktinformasjon:

Julie Synnøve Bøe

Leder

julie.s.boe@dnmf.no

47261216

Jan Roger Guldberg

Nestleder

jan.roger.guldberg@dnmf.no

95082719

Thomas Rakstang

Utvalgsmedlem

thraks@dnmf.no

99503204

Øyvind Oksnes

Utvalgsmedlem

oyvind.oksnes@dnmf.no

90773688

Stig Flattum

Utvalgsmedlem

stig@dnmf.no

90678372

Runar Iversen

Vara

runar@dnmf.no

93297203

John Roald Nygaard

Vara

john.roald.nygaard@dnmf.no

95045003