Leder av næringsområdet NHO sjøfart er Anders Gjestad, og nestleder er Øyvind Oksnes.

Leder og nestleder ble valgt på landsmøtet i Tromsø 6.-7. september. Øvrige medlemmer i næringsområdestyrene velges medlemmene innen det enkelte næringsområde i egne valg. Disse valgene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:
Hulda ThorkelsdottirLederhuldam93@dnmf.no47290750
Øyvind OksnesNestlederoyvind.oksnes@dnmf.no90773688
Thomas RakstangStyremedlemthraks@online.no91669359
Kjetil Bjarne HovStyremedlemkjetilhov@hotmail.com99590801
Stig FlattumStyremedlemstig@flattum.net90678372
Julie Synnøve BøeVarajulihal@yahoo.com47261216
Jonny SørnesVarajonnysoernes@hotmail.com95742183
Anne-Mone StrandmannVaraanne-mon@tussa.com45607349