Leder av næringsområdet NHO sjøfart er Anders Gjestad, og nestleder er Øyvind Oksnes.

Leder og nestleder ble valgt på landsmøtet i Tromsø 6.-7. september. Øvrige medlemmer i næringsområdestyrene velges medlemmene innen det enkelte næringsområde i egne valg. Disse valgene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon:

Anders Gjestad


Leder


ag@dnmf.no


97103596


Øyvind Oksnes


Nestleder


oyvind.oksnes@dnmf.no


90773688


Thomas Rakstang

Styremedlem


thraks@online.no


91669359

Kjetil Bjarne Hov Styremedlem


kjetilhov@hotmail.com


99590801

Stig Flattum Styremedlem        


stig@flattum.net

90678372
Julie Synnøve Bøe Vara


julihal@yahoo.com

47261216
Jonny Sørnes Vara
jonnysoernes@hotmail.com          
 
95742183

Anne-Mone Strandmann              
Vara
anne-mon@tussa.com
 
45607349