Kvinnekontakt:
Roger Skåtøy
DSO og øvrige land412 09 751rskaatoey@gmail.com
Julie Synnøve Bøe
Innenriks (NHO Sjøfart og Hurtigbåt)472 61 216julihal@yahoo.com
Linda Marielle Nilsen Johansen
NOR Utenriks og Nordisk NIS905 91 641lindajohansen94@outlook.com
Ståle Andre Vedvik
Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrederiene913 31 290mbopal@online.no
Synnøve Johanna Solsvik
Spekter all Energi958 90 624synnovesolsvik@hotmail.com
Lisa Mæhle Skogeng
KS, Brann og redning, Samfunnskontaktene, Stat og Oslo Kommune 456 92 346lisa.skogeng@bergen.kommune.no
Anne Serine Fjeldtvedt91808067asfjeldtvedt@live.no
Maja Sofie Hegrenes47613391Majheg@beerenberg.com
ISO-gruppene