Kontaktinformasjon: 

Roger Skåtøy


DSO og øvrige land   


rskaatoey@gmail.com    


412 09 751


Linda Marielle Nilsen Johansen      

Innenriks (NHO Sjøfart og Hurtigbåt)     


Lindajohansen94@outlook.com    


905 91 641

Julie Synnøve Bøe NOR Utenriks og Nordisk NIS


julihal@yahoo.com

47261216
Ståle Andre Vedvik               Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrederiene     
mbopal@online.no
 
91331290