Ledere av næringsområdet NOR utenriks og nordisk NIS, er Vegar Berger og Hulda Margrét Thorkelsdóttir. Nestledere er Trym Harald Lokander og Even Fløgstad.

Leder og nestleder ble valgt på landsmøtet i Tromsø 6.-7. september. Øvrige medlemmer i næringsområdestyrene velges medlemmene innen det enkelte næringsområde i egne valg. Disse valgene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon:


Vegard Berger


Leder


vegar.berger@dnmf.no


95304282


Hulda Margaret Thorkelsdottir    


Leder


huldam93@dnmf.no


47290750   


Trym Harald Lokander 

Nestleder   


lokander@dnmf.no  


92027246

Even Fløgstad Nestleder


even.flogstad@dnmf.no

95146373

Bernhard Angell Møvik
Styremedlem    


bernhard.angell.movik@gmail.com  

97580601
Arne Titland Styremedlem


Arnetit@hotmail.com

98107149
Øyvind Mikalsen  Styremedlem
oey-mi@online.no
 
9753 893

Tommy Alfheim
 
Styremedlem talfheim@hotmail.com 47093138

Kenneth Ludviksen
 
Vara Kenneth.ludviksen@gmail.com 41729120

Linda Marielle Nilsen Johansen
 
Vara Lindajohansen94@outlook.com 90591641