Næringsområdet Spekter Energi ledes av Cathrine Langlete, med Kjell Hauso som nestleder.

Leder og nestleder ble valgt på landsmøtet i Tromsø 6.-7. september. Øvrige medlemmer i næringsområdestyrene velges medlemmene innen det enkelte næringsområde i egne valg. Disse valgene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Kontaktinfo til næringsområdestyret:


Cathrine Rebecca Langlete  


Leder


crlanglete@dnmf.no


400 82 378    


Kjell Hauso    


Nestleder


kjell.hauso@dnmf.no     


900 31 211   


Espen Hval 

Styremedlem  


hvalespen@gmail.com 


908 81 144

Gunnar Slettum Lia     Styremedlem    


Gunnar.dnmf@outlook.com 

474 19 449
John Arve Handal Andersen Styremedlem


johnarve64@gmail.com

990 44 610
Mads Isaksen Styremedlem
mads.jakob.isaksen@gmail.com   
 
416 99 066

Lars Arne Gjøringbø
 
Vara lars.arne.gjoringbo@helse-mr.no 48259118

Markus Karlsson
 
Vara markus.karlsson.89@gmail.com 92881886