Næringsområdet Spekter Energi ledes av Cathrine Langlete, med Espen Andre Møller som nestleder.

Styremedlemmer er Espen Hval, Kjell Hauso og Reidar Johansen. 

Camilla Olsen og Tor-Eilert Olsen er varamedlemmer.

Kontaktinfo til styret:.

Cathrine Rebecca Langlete

Leder

crlanglete@dnmf.no

40082378

Espen Andre Møller

Nestleder

eam2411@dnmf.no

90507647

Espen Hval

Utvalgsmedlem

hvalespen@dnmf.no

90881144

Kjell Hauso

Utvalgsmedlem

kjell.hauso@dnmf.no

90031211

Reidar Johansen

Utvalgsmedlem

johansen.reidar@dnmf.no

97022763

Tor-Eilert Olsen

Vara

txrols@dnmf.no

40613217

Camilla Olsen

Vara

camilla.olsen@dnmf.no

94134112