Forbundet er i dag organisert i seks næringsområder, med eget styre for næringsområdet. Lederen, med vara, er direktevalgt til forbundsstyret.

Næringsområdene er en arena for å fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser i samsvar med forbundets formål og virkeområde.

Næringsområdene inndeling:
NOR Utenriks og Nordisk NIS
Innenriks
DSO
Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrederiene
Brann, KS, KS Bedrift og Oslo Kommune
Spekter, Energi     

Les mer om næringsområdene i vedtektene, pkt 4.3 og 4.3.5.