I formiddag, klokken 10:00, startet årets mellomoppgjør for passasjerskip i norsk kystfart, mellom Dnmf og Norges Rederiforbund.

Det er to selskaper under denne avtalen: Havila Kystruten og Hurtigruten Sjø.

Forhand,ingsutvalget for Dnmf besår av Per Rydheim, Havila Kystruten; Leif-Hallvard Mork, Hurtigruten sjø og Helene J. Brandal, områdeansvarlig i Dnmf.

Forhandlingene pågår samtidig med Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund.