Sjømannsorganisasjonene møtte i dag Frp-fraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Dagfinn Olsen og Gisle Meininger Saudland. Politisk rådgiver Julia Brännström deltok også i møtet.

Det var Frp-fraksjonen som hadde invitert sjømannsorgnaisasjonene til kontaktmøtet. På møtet ble det drøftet en rekke saker av betydning for norske sjøfolk, fra norske  lønns- og arbeidsvilkår til sjømannsfradrag, tilskuddsordning og pensjonsrettigheter.  

Dnmf var representert på møtet med advokat Knut Walle Hansen og informasjonsrådgiver Jógvan H. Gardar. De tre sjømannsforbundene var samstemte i de sakene som ble fremlagt til partiet, og de fikk da også en tilbakemelding fra politikerne som langt på vei hadde sammenfallende syn med organisasjonene. 
Partene var enige om å arbeide videre med sakene langs de linjer som ble trukket opp i møtet. 

- Det er viktig for oss å snakke med stortingspolitikerne som skal behandle de sakene som er av stor betydning for norske sjøfolk. Det er gjennom slike uformelle samtaler at man skaper et godt klima for et videre samarbeid, sier representantene for de tre forbundene.