Målet med konferansen var å mobilisere hele landet til en felles innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Konferansen belyste muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftsarbeidet i Norge, og viste sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og internasjonalt. 

Bærekraftsarbeidet er noe som berører og engasjerer oss alle. Hvordan utløser vi en felles kraft i arbeidet, og hvordan kan vi sammen jobbe med bærekraftig omstilling. Dette gjelder også Dnmf som har jobbet mye og fortsetter arbeidet med bærekraftsmålene.  

Statsminister Erna Solberg deltok på konferansen. Det gjorde også bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, representanter fra kommune- og fylkessektoren, næringslivet, arbeidslivsorganisasjoner, sivilt samfunn og forskningsinstitusjoner. 

I en av sesjonene ble det gitt eksempel på det gode fokuset den maritime klyngen har på bærekraftsarbeidet.