Forslag til statsbudsjett for 2023 offentliggjøres 6. oktober, og ulike forbund og interessenter samler nå inn sine innspill. 

Dnmf har gitt innspill på ulike, blant annet: 
• Videreføre og styrke nettolønnsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
• Sette av nødvendige ressurser for å styrke beredskapen til lands og til sjøs.
• Styrke kompetanse, utdanning og etterutdanning innenfor maritim næring, brann og redning. 
• Styrke finansieringen for grønn omstilling i maritim næring.
• Avsetning av nødvendige midler for fokus på helse, miljø, sikkerhet og arbeidslivsforskning som må følge utviklingen i næringene.
• Intensivere godsoverføringen fra vei til sjø.
• Faste ansettelser og reduksjon av bruken av bemanningsbyråer i norsk arbeidsliv