Det ble i dag gjennomført et møte med næringsministeren i forbindelse med behovet for felles fortolkning, presisering og forståelsen av NIS forskriften, samt konsekvenser for brudd på forskriften.

Etter lang tid med flere brudd på NIS forskriften er det viktig å få på plass en felles forståelse og skape en forutberegnelig situasjon.

Det var et positivt møte med et godt ordskifte og høyt under taket, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson-