Våre rådgivere og områdeansvarlige Frank Winnberg og Helene Brandal var på skipsbesøk hos "Ronja Azul". Her ble de ønsket varmt velkommen av mannskapet, og informerte litt om oppgjøret som er sendt til uravsteming

Det var også en generell diskusjon om hva forbundet kan, og bør hjelpe medlemmene med.