Medlemmene tar som oftest kontakt direkte - på telefon eller epost. Samtidig er besøk ute på arbeidsplassene og skolene den beste muligheten til å få snakket direkte med medlemmene - og kommende medlemmer.

Skolebesøk
De seks områdeansvarlige i administrasjonen er jevnlig ute på skips- og virksomhetsbesøk. I tillegg besøker områdeansvarlig og skolekontakt, Frank Winnberg, de maritime fagskolene opp til flere ganger i året

- Skolebesøkene er viktige for oss. Her får vi presentert forbundet, og vi får direkte kontakt med unge medlemmer, og vi rekrutterer nye medlemmer på disse besøkene, sier Frank Winnberg. Han har i vinter besøkt flere av skolene, senest på fagskolene i Ålesund og Kristiansund.

- Jeg skal besøke alle skolene. Ta gjerne kontakt hvis du som student har spørsmål, eller lurer på når din skole får besøk, sier Winnberg.

Skipsbesøk
I vinter har blant annet Frank Winnberg og Helene J. Brandal vært på skipsbesøk sammen, og Ulf Brekke har også vært med på noen av besøkene.

- Skip og virksomhetsbesøk er kjempeviktige for å holde god kontakt med medlemmene, få tilbakemeldinger og ikke minst få vite mer om hva som opptar medlemmene våre. Vi takker for muligheten til å besøke medlemmene og ser frem til å besøke enda flere medlemmer på arbeidsplassene deres fremover, sier Ulf, Helene og Frank.

Ta kontakt med de områdeansvarlige dersom du ønsker besøk fra forbundet!