Denne gangen var rådgiverne Frank Winnberg og Ulf Brekke i Bjørnafjorden sør for Bergen på sambandene Halhjem- Sandvikvåg og Halhjem-Våge, og nord for Bergen på sambandet Sævrøy-Fedje. Vi gikk om bord i fergene Lysøy, Færøy, Bømlo, Flatøy tilhørende Torghatten-Nord og Kommandøren og Fedjebjørn tilhørende Fjord1 rederi.

Vi ble godt mottatt alle steder vi kom og de fleste var veldig fornøyd med arbeidsplassen sin. Vi fikk spørsmål om overenskomst ang opplæring om bord og så var det mye snakk om dårlig matstell på noen av sambandene som får ferdig microbølgemat om bord. Vi fikk også noen spørsmål om hvorvidt man har krav på div tillegg for stopptørn, beredskapssamband etc. Vi skal prøve å svare hver enkelt på epost ang dette. Generelt er det en forventning om at hyrene skal minst holde tritt med kjøpekraften og aller helst øke betraktelig. Vi oppfordret all vi snakket med til å melde seg på i fagforeningsarbeidet og delta på tariffkonferansen, grunnkurs for tillitsvalgte og å nominere enten seg selv eller noen andre som delegat til Landsmøtet til høsten 2022. Ved å delta selv blir man en aktiv part i sin egen og sine kollegers utvikling i bedre lønns og arbeidsvilkår. Sammen er vi sterke!

På Kommandøren fikk vi tatt noen bilder av MOB båt øvelsen også. Bildene fra maskinrommet er fra MS Lysøy og vi ser vi 1. maskinist Henrik Storbæk og motormannslærling Tor Borrevik (ved motoren). Litt fakta om MS Lysøy under. 

MS Lysøy er en av 5 ferger av designtype MM 125 FD som går på sambandet Halhjem-Sandvikvåg. Dette er Norges 3. mest trafikkerte fergesamband. Alle 5 fergene bruker LNG som brennstoff i tillegg til en batteripakke på 1000 KW i et DC grid system.

MASKINERI
Rolls-Royce Marine har levert tre motorer av type Bergen C26:33 L9 på 2350 kW hver. Batteripakken på 1000 kWh kommer fra Corvus. Nogva har levert to generatorer av type Scania DI16 90M Biodiesel, som yter 600 kW hver. Fra Schottel er det levert trøstere med ytelse på 2750 kW av type SRE 560 CP.

Data