Det norske maskinistforbund, Dnmf, søker rådgiver og saksbehandler til fast stilling med tiltredelse september/oktober.

Stillingen er tiltenkt saksbehandler- og områdeansvar på ISO-gruppenes område, samt organisasjonsoppgaver som rekruttering og informasjon. Virksomhetsbesøk er også en del av stillingen, i tillegg til blant annet å delta i eventuelle råd og utvalg.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker deg med bakgrunn fra ISO gruppene

Dnmf ønsker å ansette deg som har: 

  • ISO-bakgrunn
  • Engasjement for Dnmf og fagforeningsarbeid, gjerne med erfaring som tillitsvalgt
  • Har du relevant etter- og videreutdanning, er du selvsagt også velkommen til å søke 
  • Evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner - også flerkulturelt
  • Har stor arbeidskapasitet 
  • Evne, vilje og lyst til å delta faglig 
  • Har gode datakunnskaper, og behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig 
  • Er positiv og engasjerende til å ivareta medlemmer, samt rekruttere nye 
  • Ønske om å bidra til å videreutvikle organisasjonen 

Dnmf kan tilby deg et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte tillitsvalgte og medlemmer.

Du vil bidra til å utvikle Dnmf og rammevilkårene for medlemmene.
 
Vi kan tilby rette vedkommende gode betingelser

Stillingen er plassert ved forbundets kontor på Maritimt Hus, Rosenkrantz gt. 15-17, 0125 Oslo. Arbeidssted kan tilpasses etter avtale.

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk innen 20. juni 2023 til he@dnmf.no

Spørsmål vedrørende stillingen eller ønske om å vite mer om Dnmf, ta kontakt med:
Administrerende direktør, Hege- Merethe Bengtsson, tlf 414 41 818 eller epost hmb@dnmf.no
Assisterende direktør og områdeansvarlig, Håkon Eidset, tlf 469 51 528 eller epost he@dnmf.no

Om Dnmf:
Det norske maskinistforbund er en partipolitisk uavhengig fagforening og interesseorganisasjon, for maskin- og elektrikeroffiserer og annet teknisk personell, tilsluttet Unio. Dnmf organiserer medlemmer på sjø og land, i privat og offentlig sektor.
Dnmf organiserer om lag 6000 medlemmer som arbeider innenfor rigg, fisk, sjømatnæringen, fraktefart, innenriks og utenriksrederier, maritime lærere, brann og redningspersonell, tekniske stillinger innen sykehusdrift, forbrenningsanlegg, maritime skoler, rederidrift, installatører og reparatører. Som et av landets eldste fagforbund, stiftet 1902, sikrer Dnmf medlemmer innflytelse og medbestemmelse på våre interesseområder og mål, gjennom politisk arbeid og deltakelse i en rekke offentlige og private råd, stiftelser, komiteer og utvalg, både nasjonalt og internasjonalt. 
Forbundets hovedkontor er i Maritimt Hus i Oslo, der også de to øvrige sjømannsorganisasjonene og ITF også holder til. 

Mer om Det norske maskinistforbund finner du også på vår nettside 
www.dnmf.no