I tiden 2. til 3. mai 2022 deltok administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og fagsjef Odd Rune Malterud på sekretariatsmøte i Helsinki. 

Både innkvartering og all møteaktivitet foregikk på i et gammelt ombygd fengsel fullt av historie, bare et steinkast fra havnen. 

De fem nordiske landene avga som vanlig sine landsrapporter og hadde påfølgende diskusjoner om sikkerhet, nye energier, utdanning og tariffier. Det ble også tid til foredrag fra den Finske Sjömanspensionskassan, og det finske rederiforbundet vedrørende beredskap, sikkerhet og fremtidsutsikter for drift og ansettelse av nasjonale sjøfolk. Videre ble neste møte til høsten planlagt hvor en da har kongress og vil således invitere alle nordiske lands sjøfartsdirektører til innlegg og paneldebatt omkring nye energikilder for fremdrift og manøvrering, sett i lys av sikkerhetsregelverk og kompetansebehov.   

Det ble også tid til å besøke rederiet Arctia Oy, og omvisning om bord i en av deres isbrytere -IB URHO. 

Den pågående konflikten mellom Russland og Ukrainia påvirket selvfølgelig all agenda og det ble laget følgende:

PRESSMEDDELANDE 3. MAI 2022
Nordiska Maskinbefalsfederationen, representerer vel 30 000 maskinbefal, avholdt sekreteriatmøte i Helsinki i tiden 2. til 3. mai 2022.
Nordiska Maskinbefalsfederationen fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. 

Nordiska Maskinbefalsfederationen stiller seg bak de til enhver tid gjeldende myndighets pålagte sanksjoner og krever at nordiske skipsredere forholder seg til disse.

Videre krevere Nordiska Maskinbefalsfederationen at nordiske myndigheter overholder felles internasjonalt regelverk om sjøfolks rettigheter, spesielt med hensyn til behovet for ferskvann, mat og medisinsk behandling.  

Nordiska Maskinbefalsfederationen støtter resolusjonen fra IMO Maritime Safety Committee 105th session, may 2022.