Som følge av utviklingen i Ukraina har Paris MoU Advisory Board publisert en veiledning der de understreker viktigheten av å være fleksibel som følge av at det kan oppstå vanskeligheter når sjøfolk skal reise hjem.

Paris Mou har i sin veiledning tatt hensyn til synspunktene uttrykt av «Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine» (MTWTU).

Se veiledningen her