DNMFs medlemmer vil være omfattet av ulike tariffavtaler på NHO-området.