17.03.2015 
​01.01.14 ble Dnmf fullverdig medlem i Unio. Unio er ikke medlem/part i AFP-ordningen i privat sektor og Dnmf sin selvstendige rett til AFP-ordningen i privat sektor bortfalt. Dette er situasjonen også for forbund som ikke er med i en hovedorganisasjon. Det er imidlertid slik at en virksomhet ikke kan ha ulike eller divergerende pensjonsordninger, så dersom et eller flere forbund har tariffavtaler med bedriften og rett til AFP-ordningen i privat sektor gjennom disse, er samtlige ansatte dekket også Dnmf sine medlemmer.

 Dette innebærer at vi pr i dag kun har en virksomhet i privat sektor med medlemmer som ikke er dekket av AFP-ordningen i privat sektor. Denne virksomheten blir fulgt opp særskilt. Spørsmål rund dette rettes til Generalsekretær Hege Bengtsson e-post: hmb@dnmf.no eller forhandlingssjef Rune Johnsrud e-post: rj@dnmf.no