20.04.2015 
Norskflaggede skip oppfordres til ikke å anløpe Jemen. ​​Det er anbefalingen i en sikkerhetsmelding fra Sjøfartsdirektoratet 17. april.​

 ​De siste utviklingene i det konfliktherjede landet medfører at Sjøfartsdirektoratet anbefaler høyeste sikringsgrad om bord for norskflaggede skip dersom de velger å gå innenfor 12 nautiske mil av den jemenittiske kysten.

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer imidlertid til at alle norskflaggede skip unngår farvannene innenfor Jemens 12-mils sone.

Sjøfartsdirektoratet gjør oppmerksom på at situasjonen i området endrer seg kontinuerlig og anbefaler at man holder seg oppdatert om utviklingen på nettsidene til Sjøfartsdirektoratet og Norges Rederiforbund:

 

•    www.sdir.no/isps 

•    http://www.sjofartsdir.no/ulykker-sikkerhet/isps-maritim-sikring/veiledninger-og-dokumenter/

•    www.rederi.no