«Seminaret er fullbooket med deltakere fra hele Norge og land som Canada, Australia, Sverige, Danmark, Island, Tyskland og Nederland,» forteller en fornøyd Tommy Kristoffersen. Han er brannmann, tillitsvalgt for DNMF og leder for Brann- og redningsforum, som er en ressursgruppe for brann- og redningspersonell opprettet av DNMF.  «Forskningen viser at brannfolk har forhøyet risiko for å utvikle kreft grunnet yrket sitt. Dette seminaret setter fokus på denne problemstillingen og de utfordringer som følger med. På seminaret får vi blant annet høre hva som er gjort i andre land i forhold til dette.»

Foruten internasjonale foredragsholdere, står også lovgivning og forskning på dagsordenen. Overlege Kristina Kjærheim foredrar om Nordic Firefighters-studien som har sett på krefttilfeller hos brannmenn.  Hans A. Unneland, advokat innen erstatningsrett og yrkesskadeerstatning, skal snakke om dagens lovgivning som brannmennene ønsker å få endret.

Brannmennene krever nemlig at spesifiserte kreftdiagnoser blir godkjent som yrkessykdom, og de har opprettet en aksjonsgruppe som jobber for dette. I i juni overleverte aksjonsgruppen et krav om endring av yrkesskadelovgivningen og krav om en nasjonal yrkeshygienisk standard i alle brannstasjoner til Arve Kambe, leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite.