24.04.2015 
​DNMF har lenge fulgt flyktningekatastrofen som utspiller seg i Middelhavet med stor bekymring og uro, og vi støtter kravet om at Norge og Europa må bidra til å finne en løsning på denne tragedien. Våre medlemmer har i lang tid vært involvert i redningsoperasjoner i Middelhavet.

 Tall fra fjoråret viser at en av åtte flyktninger som ble berget i Middelhavet, ble plukket opp av norske skip.  Norske sjøfolk bidrar med stolthet og glede til å redde personer i nød på havet. De ser det som sin plikt og gjør dette med den største selvfølgelighet uavhengig av konvensjoner eller annen nasjonal og internasjonal regulering.

De rederiene og sivile skip som eventuelt påtar seg oppdrag for Norge i forbindelse med denne tragiske situasjonen, og andre skip med norsk mannskap eller medlemmer av DNMF, som til enhver tid befinner seg i Middelhavet, er alminnelige arbeidstakere som må ha krav på et sikkert og godt arbeidsmiljø. Det befinner seg til enhver tid mellom 30 og 40 norske skip i Middelhavet (tall fra Norges Rederiforbund) som kan komme til å delta i redningsaksjoner. DNMF er opptatt av at helsen og sikkerheten til sjøfolkene som deltar i disse redningsaksjonene, blir ivaretatt. Det er viktig at rederiene som opererer i Middelhavet, har foretatt en nødvendig risikoanalyse og forberedt skip og mannskapet på de situasjonene som kan oppstå. Rederiene må blant annet sørge for at nødvendig utstyr og sanitærforhold foreligger slik at man kan ta hånd om flyktninger og døde på en forsvarlig måte.  Mannskapet må vite hvordan de skal håndtere krevende situasjoner som vold mellom flyktninger, trusler overfor mannskapet, smittsomme sykdommer eller eventuelt hvordan man organiserer en mini flyktningeleir om bord. Det er også viktig at sjøfolkene får oppfølging i havn, for eksempel gjennom en samtale med Sjømannskirken, og ikke minst at de får tilbud om oppfølging over tid i etterkant av slike oppdrag. DNMF er i kontinuerlig dialog med medlemmer, rederier, Sjømannskirken, Flyktninghjelpen og Norges Rederiforbund om situasjonen for våre sjøfolk. Medlemmer som har spørsmål om denne saken, må ikke nøle med å ta kontakt med DNMF.

 

Hege-Merethe Bengtsson (hmb@dnmf.no)
Generalsekretær
DNMF