24.09.2015 
​Forbundsleder Bjørn Andreassen i DNMF tok et oppgjør med regjeringens politikk på det maritime området, og mener at regjeringen ikke tør å stå åpent frem med det som er den politikken de fører.

 
​Landsmøte i DNMF ble åpnet i Tromsø onsdag, der forbundsleder Bjørn Andreassen holdt sin tale landsmøte. I forbindelse med sin gjennomgang av Fartsområdeutvalgets arbeide og regjeringens maritime strategi var han tydelig på at forbundet ikke er fornøyd med resultatene fra regjeringens side.

- Vi har hatt regjeringsskifte i perioden. Politisk har DNMF i hele perioden arbeidet systematisk opp mot regjering, storting, opposisjon, forvaltningen og Sjøfartsdirektoratet for spørsmål av betydning for våre medlemmer, deres utdanning, helse miljø og sikkerhet og øvrige yrkesliv, påpekte han. 

Regjeringen satte ned et rådgivende utvalg, Fartsområdeutvalget i forkant av utformingen av sin maritime strategi. DNMF deltok i dette utvalget sammen med de øvrige sjømannsorganisasjonene og deltok også i det påfølgende NIS-utvalget.

- Vi i DNMF utgjorde flertallet i enkelte spørsmål og mindretallet i andre. Mye ble vunnet, men kanskje det viktigste spørsmålet og som flertallet stilte seg bak, var kravet om å utrede muligheten for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Det var vel den eneste av flertallets anbefalinger regjeringen valgte og ikke å etterkomme, påpekte Andreassen.

Ikke brudd på internasjonale avtaler

Han la til at dette spørsmålet har ytterligere aktualisert seg etter at maritim strategi ble fremlagt, på grunn av markedssituasjonen.

- Vi er møtt med argumentasjon om at dette hindrer fri ferdsel til sjøs, at dette er proteksjonisme og at dette strider mot internasjonal lovgivning. Det er ikke riktig! Det hindrer ikke fri ferdsel til sjøs og er ikke i strid med internasjonal regulering!  Dette er ikke proteksjonisme, da vi inviterer alle til å arbeide på norsk sokkel uavhengig av nasjonalitet, men på norske lønns- og arbeidsvilkår. Uten norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen, vil det bli umulig for de bosatt i Norge å arbeide der, sa Andreassen, og la til at dette ikke er et krav som er i strid med internasjonale avtaler.

- Dette er ikke i strid med internasjonale avtaler og regelverk. Jeg kan nevne at Brasil, USA, Australia og i og for seg Danmark har lovgivning som sikrer local content, altså sikrer egne borgere og sjøfolk arbeid på egen sokkel. Dette har ikke avstedkommet internasjonale protester noe sted, slo forbundslederen fast.


Regjeringen må si om de ønsker norske sjøfolk

- Dersom regjeringen ikke ønsker norske sjøfolk, den kompetansen de besitter og bringer inn i maritim næring og som hele det maritime klusteret anerkjenner som en avgjørende suksessfaktor, er dette en politisk beslutning regjeringen må stå for, og ikke gjemme seg bak formelle hindringer som ikke kan dokumenteres foreligger, sa han og la til at dersom regjeringen ønsker at maritim næring kun skal være rederidrift og ikke sjøbasert maritim kompetanse med sjøfolk bosatt i Norge må de si det.

- Vi har bedt om en utredning som kan bringe for en dag om slike formelle hindringer er reelle, men denne kunnskapen ønsker ikke regjeringen og avviser. Skammelig og regjeringen gambler med sjøfolkene- og den sjøbaserte kompetansens fremtid i Norge. Vi i DNMF krever norske lønns- og arbeidsforhold på sokkelen, understrekte Bjørn Andreassen i sin tale.