Det innføres hovedavtale med Hurtigbåtforbundet ved hovedforhandlingene i 2016. Dette er et av resultatene fra forhandlingene om overenskomst for maskinoffiserer på passasjer-, ambulanse- og legeskyssbåter som fant sted 17. november.

 
DNMF oppnådde 3 % generell økning samt kost osv. etter samme satser som i NHO Sjøfarts områder. Vi fikk gjennom at fødselspermisjonen nå også gjelder for «tilhørende fritid». Ellers er det kun redaksjonelle forandringer med tilpasninger til de to andre sjømannsforbundene, skipsarbeidsloven og innenrikstariffene.

Fra DNMF sentralt deltok Svein Roger Mandal og undertegnede.

Ulf Brekke
Seniorrådgiver
E-post: ub@dnmf.no
Mobil: +47 954 69 804