28.04.2014 ​
Da hovedkravet vårt ble avvist, var det ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene. Dette er sterkt beklagelig, sier forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson. DNMF sin hovedprioritering ved dette hovedtariffoppgjøret er å sikre den fremtidige lønnsutviklingen for maskinoffiserene.
 
Riksmekleren vil nå bli varslet om bruddet. Tillitsvalgte og medlemmer innenfor området vil bli holdt orientert.

Engere utvalg
Engere utvalg: Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, forhanlingsleder Hege-Merethe Bengtsson og leder i forhandlingsutvalget NHO sjøfart, Sveinung Fagervik.