Sjømannsorganisasjonene har nå sendt et brev til rederiene som trafikkerer Risavika terminal. Der oppfordrer de til å losse og laste i andre havner så lenge boikotten pågår.

- Dette vitner om forsøk på sosial dumping, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

DNMF støtter boikotten og Norsk Transportarbeiderforbunds rettmessige krav på å få en tariffavtale for havnearbeiderne ved Risavika terminalen. 

Boikott vil etter planen skje være fra fredag 1. november.

- Vi er skuffet over at NHO Logistikk og Transport og Risavika terminal nekter å opprette tariffavtale. Siden Hovedavtalen ble signert første gang i 1935, har NHO støttet kravet om et organisert og regulert arbeidsliv i Norge. Nå bryter en av deres landsforeninger dette prinsippet, ved å nekte opprettelse av tariffavtale fordi Risavika vil benytte billig utenlandsk arbeidskraft. Det eneste vi forlanger er en tilsvarende tariffavtale som alle andre norske havner praktiserer. Vi ser oss derfor nødt til å iverksette boikott av Risavika terminal, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Risavika terminal i Stavanger er en stor og viktig nasjonal havn for gods, som betjener det regionale og nasjonale markedet. Havnen har en sterk posisjon med anløp til og fra internasjonale havner, og som knutepunkt for gods som skal videre i Norge.

- Derfor er det svært viktig at det er ordnede lønns- og arbeidsvilkår, sier Avløyp.