28.05.2014 Norges Rederiforbund og DSO kom klokken 06.20 til enighet i hovedoppgjøret for flyttbare innretninger på norsk sokkel. 

Totalrammen er over 4 % på oppgjøret. Det ble gitt 3% i generelt tillegg, og partene ble enige om flere viktige endringer i overenskomsten. Protokollen vil bli lagt ut i løpet av dagen. Også IE og Safe har kommet til enighet med Norges Rederiforbund.

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

Håkon og Rune ved forhandlingsbordet.jpg