Vi har fått en del henvendelser fra medlemmer i utenriksfart om hvordan man skal forholde seg til det pågående ebola-utbruddet i Vest-Afrika.  Derfor legger vi ut en lenke til informasjon (oppdatert 4. august) fra beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund og Folkehelseinstituttet som anbefaler reisende i området å følge forhåndsreglene utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

http://rederi.no/nrweb/cms.nsf/($All)/51CD9AC7DB4D7CBAC1257D2A004D07DC?OpenDocument

http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/ Under punkt 3.3 finner dere råd rettet mot reisende med skip.
Epidemien er av WHO ennå ikke vurdert til å ha et slikt omfang at paragraf 9-5 i Skipsarbeidsloven utløses, det vil si den rett til å fratre skipet dersom «det i havn som skipet er bestemt for, foreligger en epidemisk sykdom med omfattende utbredelse».