​Sjøfartsdirektoratet åpner for at ERM- og BRM-kompetanse kan dokumenteres gjennom bedømmelse av godkjent assessor, forutsatt at Maskinoffiserer har tjenestegjort i minimum seks måneders fartstid etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem, oppfyller kravet til godkjent erfaring fra tjeneste.

 I henhold til rundskriv RSV 15-2014 har Sjøfartsdirektoratet åpnet for at ENGINE-ROOM RESOURCE MANAGEMENT/  BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (ERM/ BRM) kompetanse kan dokumenteres gjennom en bedømmelse av godkjent assessor, forutsatt at Maskinoffiserer har tjenestegjort i minimum seks måneders fartstid etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem, oppfyller kravet til godkjent erfaring fra tjeneste. Disse kan da få sin kompetanse bedømt av en godkjent assessor.

Assessor må ha assessorbevis utstedt fra Sjøfartsdirektoratet. Assessor må i tillegg ha dokumentasjon på tjeneste i stilling som offiser med minimum seks måneders fartstid etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden. Simulatorinstruktører og lærere som underviser i ERM/ BRM kompetanse i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, oppfyller kravet til godkjent assessor.

Assessors bedømmelse skal baseres på krav i STCW-78-konvensjonen, med endringer, tabell A-II/1, A-III/1, kolonne 2 og 4. ERM/ BRM kompetanse må bedømmes gjennom observasjon, og må gjennomføres om bord eller ved bruk av bro- eller maskinsimulator. Godkjent skjema for bedømmelse skal benyttes av assessor.  Her er skjema som skal fylles ut

Maskinoffiserer som har gjennomført tidligere godkjente hurtigbåtkurs, etter 1. januar 2005, kan bruke kursbevis fra dette kurset som dokumentasjon på godkjent ERM/ BRM kompetanse. Her finner du emneplanen til kurset.

Odd Rune Malterud
Fagsjef