29.04.2016 
​Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. mars i år, men den måtte godkjennes av ESA før rederiene kunne få utbetalt refusjonen.

 
​Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson mener at det er viktig at ordningen nå er på plass.

- Men norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel og i norske farvann er fremdeles like viktig for å oppnå lik konkurranse og sikre at sjøfolk kan bo og leve i Norge, understreker hun.

Les mer om tilskuddsordningen på regjeringen.no.