Etter- og videreutdanning i Maritimt teknisk regelverk
 12.08.2014 
​Trenger du faglig påfyll? Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr fra høsten aktuell etterutdanning som kan kombineres med jobb. NB! Søknadsfrist 22. august.

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr aktuell videreutdanningen i maritimt teknisk regelverk, med mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte yrkesutøvere som kan anvende den faglige kunnskapen i sitt arbeid, samt analysere og forholde seg kritisk til informasjonskildene innen maritim lovgivning og regelverk. Maritimt teknisk regelverk er en faglig oppdatering på maritim lovgivning og regelverk rettet mot arbeidstakere i maritim næring, både til sjøs og på land. Emnet rettes mot den delen av arbeidslivet som kommer i kontakt med maritime juridiske problemstillinger. Maritimt teknisk regelverk gjør det mulig for personer som har behov for faglig påfyll i maritimt regelverk å følge en spesielt tilpasset fremdriftsplan samtidig som man arbeider. Studiet tar for seg sentrale moment innen maritim lovgivning og regelverk, både det norske og internasjonale maritime tekniske regelverket som:

IMO, Skipssikkerhetsloven (De tekniske operasjonelle krav som stilles til skip, Prosjektering, bygging og utrustning), MARPOL (Tekniske tiltak for å hindre utslipp fra skip), SOLAS (Minimumskrav for konstruksjon, utstyr og drift av skip), ISM,- Kontroll og inspeksjon (PSC og flaggstat)

Undervisningsspråk: Norsk               Oppstart: 2014 høst

Søknadsfrist: 22. august 2014           Søk her: www.hsh.no/sok

Varighet: 1 semester                        Semesteravgift: 560,- pr. semester.   (reise, opphold og materiell kommer i tillegg)

Studiested: Haugesund                     Studiepoeng: 7,5

Kontakter: Faglig: Joakim Söderlindh          

Adm.: Felipe Panza

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger og selvstudium. To samlinger à to dager med felles undervisning. (angitt til 11/9-12/9 for første samling og 30/10-31/10 for andre samling)

Vurdering: Hjemmeeksamen på totalt 10 dager. Omfanget på eksamensoppgavene tar høyde for at studentene også jobber i eksamensperioden.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, realkompetanse, bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høgskoleutdanning.