26.03.2015 
​Unio er i sitt høringssvar til NOU 2014/14 «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» tydelig på at fagskolen har et stort potensial til å møte arbeidslivets fremtidige behov for kompetanse, men at den må styrkes slik at den blir en attraktiv utdanningsvei.

 ​Unio mener at kvaliteten på utdanningen må høynes. De etterlyser også et klarere finansieringssystem og en sterkere kobling til arbeidslivet. Kravene til undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse må spisses, slik fagskoleutvalget forslår. Det er viktig å sørge for at fagskolelærerne har relevant og oppdatert yrkeserfaring, og Unio er enig med utvalget i at hospitering kan være et egnet virkemiddel for å oppnå dette.