Dette sa Unio-leder Anders Folkestad da han samlet forbundsledere og andre sentrale personer fra Unio-forbundene for en gjennomgang av regjeringens høringsdokument om ny arbeidsmiljølov.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har foreslått å endre reglene både for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser i arbeidslivet.

Endrer hele systemet

– Vi reagerer særlig på forslaget om midlertidig ansettelse i ett år uten vilkår. Dette endrer hele systemet til det verre for alle arbeidstakere. Vi får med andre ord en «prøvetid» på ett år, og arbeidsgiver kan si deg opp uten begrunnelse. Flere vil dermed få utrygge jobber, sa Folkestad, og la til:

- Hvorfor vil regjeringa nå lage ordninger for grupper som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, når de sa nei til våre forslag da vi utviklet ny IA-avtale?

Nå er statsråd Robert Eriksson i ferd med å ødelegge en god ordning og erstatte den med en dårlig. En ordning også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har advart mot.

Profesjonell fleksibilitet
Arbeidsministeren bygger regjeringens forslag på et ønske om mer fleksibilitet.
- Vi er også for fleksibilitet. Jeg tror lærernes protester er et tydelig nok signal på hvor viktig arbeidstida og den profesjonelle fleksibiliteten er for oss, sa Folkestad.
- Vi kan ikke godta en politikk som bruker overskriften fleksibilitet til å gi mer makt til arbeidsgiverne, og at de i større grad skal bestemme at vi skal jobbe lengre dager og flere helligdager. Det er ikke slik trepartssamarbeidet skal fungere, slo han videre fast.

 Mer formynderstat
Folkestad synes også det er oppsiktsvekkende at en statsråd som med sin retorikk argumenter mot formynderstaten overfører mer makt nettopp til nettopp staten. Og nevnte Arbeidstilsynets nye oppgaver om godkjenning av turnuser som eksempel.
– At Arbeidstilsynet skal godta avvik svekker arbeidstakerorganisasjonenes mulighet til å ivareta sine medlemmers liv og helse, og er et brudd på trepartssamarbeidet, sa Folkestad. 

 

 

Unio-forbund mot AML_500px.jpg

Unios forbund samlet seg i en felles gjennomgang av regjeringens høringsnotat til ny arbeidsmiljølov. Og tilbakemelding er unison; Unio kritisk til ny arbeidsmiljølov som skaper forverring gjennom fornying.  

Foran f.v.: Petter Aaslestad (Forskerforbundet), Ragnhild Lied (Utdanningsforbundet), Anders Folkestad (Unio-leder), Eli Gunhild By (Sykepleierforbundet) og Mette Kolsrud (Ergoterapeutforbundet).

Bak f.v.: Thor Eivind Halvorsen (Radiografforbundet), Øivind Eriksen (Skatterevisorene), Hege-Merethe Bengtsson (Maskinistforbundet), Solveig K. Bratseth (Sykepleierforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Invild Oseberg (Presteforeningen), Alfred Sørebø (Akademikerforbundet), Sunniva Borgen (Fysioterapeutforbundet) og Reidun Martinsen (Politiets Fellesforbund)