17.02.2016 
​Tradisjonen tro møtes fraktefartnæringen til konferanse på Kiel-ferja. Der samles Fraktefartøyenes rederiforening og deres rederier, politikere, Sjøfartsdirektoratet og andre aktører knyttet til denne delen av næringen sammen med arbeidstakerorganisasjonene DNMF, NSOF og NSF, deres ansatte og medlemmer i næringen.

 Fra DNMF sentralt møtte generalsekretær Hege Bengtsson, forhnadlingssjef Rune Johnsrud og områdeansvarlige og seniorrådgiver Svein Roger Mandal sammen med medlemmer som har denne delen av næringen som sin arbeidsplass, Tor Olav Solli, Jan Laurits Nylund og Arnt-Willy Teigen.

Konferansen gikk under overskriften "Vi er alle i samme båt". Programmet var godt sammensatt og favnet bredt. Det ble forelest om det grønne skiftet og hvilken betydning det vil få for flåten til Fraktefart. Statssekretær Reynir Johannesson fra Frp og stortingsrepresentant Magne Rommetveit fra AP holdt hvert sitt innlegg og deltok deretter i en paneldebatt. Sikkerhet, arbeidsvilkår og pensjonstrygden for sjøfolk sto også på agendaen.

Hege-Merethe Bengtsson
Generalsekretær

 

Fraktefartkonferansen 2016 komp.jpg

PÅ KONFERANSE: Jan Laurits Nylund, Svein Roger Mandal, Arnt-Willy Teigen, Hege-Merethe Bengtsson, Tor Olav Solli og Rune Johnsrud.

Halgeir Bremnes Fraktefart foto Svein Roger Mandal komp.jpg

Halgeir Bremnes fra Fraktefartrederiene.

foto Svein Roger Mandal komp.jpg

Forhandlingssjef Rune Johnsrud og generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson.

Tom Cato Carlsen FRP og Magne Rommetveit AP foto Svein Roger Mandal komp.jpg

Tom Cato Carlsen (Frp) og Magne Rommetveit (Ap)

Terje Hernes Inge Nylund DNMF foto Svein Roger Mandal komp.jpg

Leder av sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat, Terje Hernes Pettersen, og DNMF-medlem, Jan L. Nylund.

Siri Hatland Lawrence Falkeid Toril Veland fraktefartrederiene foto Svein Roger Mandal komp.jpg

Fraktefartrederienes ledelse - Siri Hatland, Lawrence Falkeid og Toril Veland.

Alle foto: Svein Roger Mandal