I tiden 27-28 august deltok fagsjef Odd Rune Malterud på The Norwegian Sea Health Conference i Bergen, hvor fagfolk og myndigheter innen temaet fra alle kontinenter var samlet for å diskutere temaet "Helseundersøkelse av sjøfolk - mot internasjonal konsensus?".

Ny forskrift

De nye ILO / IMO retningslinjer for helseundersøkelse av sjøfolk kan danne grunnlag for dette,  og mange sjøfartsnasjoner arbeider nå med sine reviderte standarder, regelverk og veiledning. Et eksempel er den pågående samarbeid mellom Storbritannia, Tyskland, Nederland, Danmark og Norge. Som kjent fikk Norge sin nye forskrift som skal sikre at arbeidstakeren er helsemessig skikket til tjeneste om bord nå i sommer. De viktigste endringene her er trepartsamarbeid og strengere krav til legens kompetanse. Begrepet tillit i alle ledd og at sikkerhet -helse og økonomi risiko må være i balanse gikk igjen i alle de foredrag som ble fremført. Det er også utarbeidet guidelines for uteksaminering av både sjømannsleger og havnestats kontrollørene som etter MLC 2006 også skal sjekke at alle har gyldige sertifikater og lever under de forhold ombord som kreves.

Alle relevante opplysninger kan du lese her:  http://www.ncmm.no


Utvalg utarbeider nye norske retningslinjer

Konferansen ble ledet  av Alf Magne Horneland som i tilegg til en rekke internasjonale verv, også er leder for den norske "tap av helseattset"-rådet hvor også sjømannsorganisasjonene sitter.

Dette utvalget er i ferd med å utarbeide norske retningslinjer som når det er ferdig vil ligge åpent for alle. Viktige moment her er at sjømannslegene da vil få kjennskap til hver enkelt stilling ombord sitt ansvarsområde og dermed spesifikke krav, mulige avvik til helsetilstand, mot tidligere at alle ble sett under en kam.