06.02.2015 En del av våre medlemmer har mottatt permitteringsvarsel den siste tiden, og mange er usikre på  hvordan permitteringer skal håndteres. Her gir vi en kort orientering, men nøl ikke med å kontakte din lokale tillitsvalgt eller en av våre saksbehandlere dersom du trenger bistand.
 
For å kunne benytte permittering kreves det saklig grunn. Det kan være hvis bedriften mangler oppdrag, ordremangel, praktiske arbeidshindringer, ulykker mm.
Arbeidsgiver er ansvarlig for at alle får korrekt varsel om permittering som skal sendes i rekommandert brev til den enkelte.
Varslingsperioden før permittering kan igangsettes er 14 dager.
Opparbeidede ferie- og fridager må avspaseres etter at varslingsperioden er over og før arbeidsgiverperioden på 20 dagers lønnsplikt inntreffer.
NAV overtar med dagpenger etter lønnsplikten, men der er tre karensdager før de tar over.
Tillitsvalgte skal involveres i prosessen før varsel sendes, og protokoll skrives.
Dagpenger ved permittering gis i inntil 26 uker innen en 18 måneders periode.
Dagpenger ved arbeidsledighet gis inntil 52 uker.
Arbeidsgiver skal varsle NAV i god tid og det anbefales å forsikre seg om at dette er gjort.
Dagpenger beregnes ikke av inntekter over 6G (G er kr. 88 370) Maksimalt er kr. 6 363 pr. uke.
              

DNMF viser til Hovedavtalen der det er forskjell på lang og kort permittering.

Ved kort permittering under 12 uker kan ansatte på de enkelte fartøy tas ut i permittering uten at det får innvirkning for de ansatte på rederiets øvrige skip. Og da vil heller ikke ansiennitetsprinsippet legges til grunn.