Unio, ledet av Anders Folkestad, har deltatt på ITUC (International Trade Unions Confederence) med deltakere fra ledelsen og rådgivere i ulike Unio-forbund, deriblant generalsekretær Hilde Gunn Avløyp fra Maskinistforbundet.
 
Unio har stått i spissen for å understreke behovene for sosial dialog som et av de viktigste verktøyene for å møte utfordringene i de neste fire årene. Hovedtemaene har vært å finne politiske tiltak som gir forbund og hovedorganisasjoner mulighet til å finne løsninger på migrering av arbeidskraft, manglende beskyttelse av arbeidskraft fra myndighetenes side og det økende problemet med åpen fagforeningsknusing.
 
Tilstede på kongressen var også president og generalsekretær i ITF (International Transportworkers Federation) Paddy Crumlin og Stephen Cotton.
 
Unio hadde en bredde i deltakelsen. Det ga mulighet til innlegg og forslag til løsning og strategiutvikling i alle viktige temaer og områder.
Eksemplene med globalt trepartssamarbeid og tvungne tariffavtaler i maritim sektor ble fremhevet av både Maskinistforbundet og deltakere fra andre handelsforbund, som en av strategiene som kan bidra til å håndtere migrering av arbeidskraft til industrialiserte land.
 
Globale tariffavtaler sikrer organisering av arbeidskraften med beskyttelse av arbeidsforholdene, minimumsnivåer på lønn og utvikling av velferdsordninger som pensjon, livsforsikring i arbeidsforhold med mer.
 
Videre var flere av innleggene fra Unios deltakere siktet inn på å spisse utdanning som en av strategiene man ønsker ITUC skal benytte for å sikre kompetanse og likeverd for arbeid i både privat og offentlig sektor og for å sikre kvinner like muligheter som menn i arbeidslivet.
 
ITUC gjenvalgte Sharan Burrows som generalsekretær. Anders Folkestad ble gjenvalgt i ITUCs Council.