Ny Skipsarbeidslov trådte i kraft i august, Fartsområdeutvalget kom med sin innstilling, og Sjømanspensjonsutvalget har avgitt sin NOU. Det er etablert maritim styringsgruppe gjennom ITF som har gjort at vi har fått større gjennomslagskraft i IMO. Trepartsamarbeidet på sjøsikkerhetssiden er revitalisert, noe vi ser er av stor betydning for blant annet bemanningsspørsmålene. MLC, STCW, SOLAS og MAPOL – de fire grunnpilarene for sjøsikkerhet er implementert. Det er blitt gjennomført Hovedtariffavtaleforhandlinger på samtlige av forbundets tariffområder, og nye tariffavtaler på nye områder er fremforhandlet.

 
​Vi ble i året som gikk også fullverdig medlem i Unio, noe som har vist seg vært veldig nyttig for oss.

Brannmenn mot kreft har oppnådd stort fokus på yrkesrelatert kreft, og erfaringene fra dette arbeidet har vist seg å også være svært relevant for våre medlemmer på sjøsiden.

Situasjonen for rigg- og offshorenæringen er svært bekymringsfull, og mange av våre medlemmer har mottatt permitteringsvarsel, gått ut i permittering eller blitt oppsagt.

Jeg vil takke våre medlemmer for et godt samarbeid i året som gikk, og jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid i året som kommer. En spesielt stor takk til våre tillitsvalgte som gjennom året har stått på for medlemmene og forbundet!

En spesielt varm hilsen går til våre medlemmer som har stått i krevende og svært vanskelige situasjoner i forbindelse med flyktningekatastrofen i Middelhavet.

Med ønske om en fredfull jul og et godt nytt år!

 

Hege-Merethe Bengtsson

Generalsekretær