22.12.2015
Julehilsen 2 web.jpeg
Kjære medlemmer og tillitsvalgte,

Vi legger bak oss et år med store utfordringer, mange endringer, men også med ny giv.

 En særlig hilsen går til våre medlemmer som er rammet av situasjonen offshore. Det er krevende tider i offshoresektoren med store konsekvenser for medlemmer og tillitsvalgte. I skrivende stund er det ikke tegn til vesentlig bedring i denne sektoren med det første.

I krevende tider er det viktig å stå sammen! Sammen er vi sterke!

Andre sektorer opplever blomstring og fremgang, og det meldes om ledige maskiniststillinger både i fiskeri, innenriks og på hurtigbåt med flere.

Hyggelig er det å se at DNMF vokser og tiltrekker seg stadig flere medlemmer og grupper.

Vi har gjennomført et landsmøte med valg av nytt styre og vedtatt nytt måldokument med tydelige prioriteringer og føringer for de neste fire årene.

En særlig takk rettes til tillitsvalgte for den enorme innsatsen og engasjementet dere legger ned på vegne av medlemmene og Det norske maskinistforbund!

Til alle medlemmer på sjø og land, ønsker jeg en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson